പൊതുജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനി, ഈദുൽ ഫിത്തർ പ്രാർത്ഥന നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അമീരി ദിവാൻ അറിയിച്ചു.

0
2 views

ദോഹ: തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അൽ വജ്ബ പ്രാർത്ഥന ഏരിയയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനി, ഈദുൽ ഫിത്തർ പ്രാർത്ഥന നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അമീരി ദിവാൻ അറിയിച്ചു.