തലാബത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് റൈഡർമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി നിരവധി സീസണൽ സംരംഭങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു..

0
23 views

ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ ടെക് കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ തലാബത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് റൈഡർമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി നിരവധി സീസണൽ സംരംഭങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റൈഡർ സമ്മർ കിറ്റുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകളിലെ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, വിശ്രമ സ്റ്റോപ്പുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വേനൽക്കാലത്ത്, റൈഡേഴ്‌സിന്റെ സമ്മർ കിറ്റുകൾ, ഇൻഡോർ എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്‌ത വെണ്ടർ വെയ്‌റ്റിംഗ് ഏരിയകൾ, പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത കൂളിംഗ് വെസ്റ്റുകൾ, നഗരത്തിലുടനീളം വെള്ളം നൽകുന്ന റൈഡർ റെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പുകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റൈഡർ ക്ഷേമ സംരംഭങ്ങൾ തലാബത്ത് ഏർപ്പെടുത്തും.