ഖത്തറിലേക്ക് ഷാബാ കടത്താൻ ശ്രമം.

0
30 views

ദോഹ: ഖത്തറിലേക്ക് ഷാബാ കടത്താൻ ശ്രമം. തൊപ്പികൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഷാബോ എന്ന മയക്കുമരുന്ന്. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കളുടെ ആകെ ഭാരം 985 ഗ്രാം ആണെന്ന് വകുപ്പ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.