നിയമം ലംഘിച്ച് ഖത്തറികളല്ലാത്ത വരുടെ വാണിജ്യ, സാമ്പത്തിക, പ്രൊഫഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള കരട് നിയമത്തിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം

0
0 views

ദോഹ: പ്രധാന മന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ ഖലീഫ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽതാനിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് അമീരി ദിവാനിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നു. സമ്മേളനത്തിൽ, നിയമം ലംഘിച്ച് ഖത്തറികളല്ലാത്ത വരുടെ വാണിജ്യ, സാമ്പത്തിക, പ്രൊഫഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള കരട് നിയമത്തിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകുകയും അത് ശൂറ കൗൺസിലിന് റഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

പദ്ധതിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, ഖത്തറികളല്ലാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയേയും, (നാച്ചുറലോ ലീഗലോ ആയ വ്യക്തിയെ), ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു: രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് വാണിജ്യപരമോ സാമ്പത്തികമോ തൊഴിൽപരമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോ നിക്ഷേപിക്കാനോ അനുവദിക്കുന്നതിലൂ ടെ ഖത്തറി ഇതര വ്യക്തിയെ മറച്ചുവെക്കുന്നതും സ്വാഭാവികമോ നിയമപരമോ ആയ വ്യക്തികൾക്ക് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നയാളുടെ പേര് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചായാ ലും ഇത് ബാധകമാണ്.

1- കമ്പനിയുടെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡോക്യുമെന്റിലോ അതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷനിലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശതമാനത്തേക്കാൾ ലാഭത്തിന്റെ ശതമാനം നേടൽ.

2- ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു വാണിജ്യ, സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ (നിയമം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത) ഏർപ്പെടുകയോ നിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യുക.