24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഖത്തറിൽ 800ലധികം കോവിഡ് കേസുകൾ..

0
13 views
covid_vaccine_qatar_age_limit

ദോഹ : പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം 2022 ജൂലൈ 13ന് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഖത്തറിൽ 800ലധികം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്നലത്തെ മൊത്തം കോവിഡ് 19 ഇന്നലെ വരെ, രാജ്യത്ത് സജീവമായ കേസുകളുടെ എണ്ണം 5,109 ആണ്. ഇന്നലെ മരണമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 690 രോഗികൾ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചു.