കുടുംബത്തോടൊപ്പം പെരുന്നാളാഘോഷിക്കാൻ നാട്ടിൽ പോയ ഖത്തർ പ്രവാസി മരിച്ചു .

0
1 views

ദോഹ. കുടുംബത്തോടൊപ്പം പെരുന്നാളാഘോഷിക്കാൻ നാട്ടിൽ പോയ ഖത്തർ പ്രവാസി പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു . പാലക്കാട് നന്മാറ സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഹകീമാണ് മരിച്ചത്.