ഖോർ അൽ ദൈദ് മേഖലയിൽ ശനിയാഴ്ച മറ്റൊരു ദുഗോങ് നായ്ക്കുട്ടിയെ കൂടി കണ്ടെത്തി.

0
26 views

ദോഹ: ഖോർ അൽ ദൈദ് മേഖലയിൽ ശനിയാഴ്ച മറ്റൊരു ദുഗോങ് നായ്ക്കുട്ടിയെ (കടൽപ്പശു) കൂടി കണ്ടെത്തി. ഈ മാസം ആദ്യം ‘ഓഷ്യൻ’ എന്ന് പിന്നീട് പേരിട്ട ദുഗോങ്ങിന്റെ രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഖത്തരി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ഖലീഫ ഒമർ സാലിഹ് അൽ ഹമീദിയാണ് ‘ഓസ്കാർ’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കുഞ്ഞിനെയും കണ്ടെത്തിയത്.

“മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രത്യേക സംഘം ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഫുവൈരിറ്റിലെ (കടലാമ പദ്ധതി) ഒരു നിയുക്ത ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റു. ഓസ്കാർ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിചരണം നൽകുകയും ചെയ്തു.

പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം ഈയിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ദുഗോങ്ങുകളെ ആവശ്യമായ പരിചരണം നൽകുകയും സ്വയം ആശ്രയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായതിന് ശേഷം, അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയോടെ അവയുടെ യഥാർത്ഥ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വിടും എന്നും കൂടാതെ കുഞ്ഞ് ഡുഗോംഗിന്റെ മുറിവുകൾ ചികിത്സിച്ചതായി കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചു.