ഖത്തറിൽ എല്ലാ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈദ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

0
29 views
Qatar NAtional Bank

QCB (ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്) രാജ്യത്തെ എല്ലാ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈദുൽ ഫിത്തർ അവധിപ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് പ്രകാരം 2023 ഏപ്രിൽ 23 ഞായറാഴ്ച മുതൽ 2023 ഏപ്രിൽ 25 ചൊവ്വാഴ്ച വരെയാണ്അവധി . ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ ജോലി പുനരാരംഭിക്കും..