ഈദ് അൽ അദ്ഹ അവധിക്കാലത്ത്, ഖത്തറിലെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫീസുകളിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുതിപ്പ്…

0
57 views

ദോഹ: ഈദ് അൽ അദ്ഹ അവധിക്കാലത്ത്, ഖത്തറിലെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫീസുകളിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുതിപ്പ്. ഖത്തറിലെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പണം അയക്കുന്നവരുടെയും വിനിമയ ഇടപാടുകളുടെയും എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു.

ഖത്തറിൽ നിന്നും ഖത്തറിലേക്കുള്ള വിനിമയവും കൈമാറ്റവും, വിദേശ കറൻസിയുടെ ആവശ്യവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇസ്ലാമിക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ മുദ്ദസർ വഹീദ് മാലിക് പറഞ്ഞു.

ഒരു ദിവസം പണമയയ്ക്കുന്ന വരുടെ എണ്ണത്തിൽ 700 മുതൽ 800 വരെ കുത്തനെ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ കാലയളവിൽ സൗദി റിയാലിനും യുഎഇ ദിർഹത്തിനും ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു. കൂടാതെ, യുഎസ് ഡോളറിന് ശേഷം യൂറോ, പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് കറൻസികൾക്ക് ശക്തമായ ഡിമാൻഡുണ്ട്, “അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.