ദോഹ മെട്രോ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ ഈ ആഴ്ച ബസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തും..

0
83 views
metro

ദോഹ മെട്രോ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ ഈ ആഴ്ച 2023 ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് പകരം ബസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അടച്ചിടുന്നതിനാൽ മൂന്ന് റൂട്ടുകളിലൂടെ ഓരോ 10 മിനിറ്റിലും ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തും. അൽ ബിദ്ദയിൽ നിന്ന് അൽ റിഫ മാളിലേക്കുള്ള വൺവേ, അൽ റിഫ മാളിൽ നിന്ന് അൽ ബിദ്ദയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര, അൽ മൻസൂറയും അൽ ദോഹ അൽ ജദീദയും തമ്മിലുള്ള റൂട്ടിൽ ഷട്ടിൽ സർവീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ബസുകൾ വൈറ്റ് പാലസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തില്ലെന്നും ദോഹ മെട്രോ അറിയിച്ചു.