2024 ജനുവരിയിൽ ശൈത്യകാലത്തിന്റെ രണ്ടാം മാസം ആരംഭിക്കുന്നതായും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്..

0
132 views

2024 ജനുവരിയിൽ ശൈത്യകാലത്തിന്റെ രണ്ടാം മാസം ആരംഭിക്കുന്നതായും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ശാസ്ത്രപരമായി ജനുവരി മേഖയിൽ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള മാസമാണെന്നും ഖത്തർ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ക്യുഎംഡി) പറഞ്ഞു.

ക്യൂ എം ഡി പ്രകാരം, ഈ മാസത്തിൽ തണുപ്പ് സാധാരണമാണ്, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ന്യൂനമർദ്ദ മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകും. ഈ മാസം രണ്ടാം വാരവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. “കാലാവസ്ഥാ രേഖകൾ പതിവായി മൂടൽ മഞ്ഞ് കേസുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ,” QMD പറയുന്നു. ജനുവരിയിലെ ശരാശരി താപനില 17.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും.