ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓപ്പൺ ഹൗസ് ഇന്ന്..

0
38 views

ദോഹ. ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓപ്പൺ ഹൗസ് ഇന്ന് ദോഹയിലെ എംബസ്സി ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കും.

ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി മുതല്‍ അഞ്ച് മണി വരെ എംബസിയില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരായും അഞ്ച് മണി മുതല്‍ 7 മണിവരെ സൂമിലും പങ്കെടുക്കാം

മീറ്റിംഗ് ഐ.ഡി 830 1392 4063. പാസ് കോഡ് 121100. 30952526 എന്ന ഫോണ്‍ നബര്‍ വഴിയും ഓപ്പണ്‍ ഹൗസില്‍ വിളിക്കാം.