ഖത്തറിലെ വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ ഭക്ഷണ സ്റ്റോർ മന്ത്രാലയം പൂട്ടിച്ചു.

0
2 views

ദോഹ: ഖത്തറിലെ വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ ലൈസൻസില്ലാത്ത ഭക്ഷണ സ്റ്റോർ മന്ത്രാലയം പൂട്ടിച്ചു. ദോഹ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുനിസിപ്പൽ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെൽത്ത് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത 1,400 കിലോഗ്രാം ഉള്ളി പിടിച്ചെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. പിടിച്ചെടുത്ത ഉള്ളിയുടെ വെർച്വൽ പരിശോധനയിൽ ഉള്ളിയുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നതായും വ്യക്തമായ പൂപ്പലുകളുടെ വളർച്ചയും കണ്ടെത്തിയതായി മന്ത്രാലയം വെബ്സൈറ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 30 ദിവസത്തേക്കാണ് കട അടച്ചിടാൻ ഭരണപരമായ തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.