ഹമദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് (എച്ച്‌ഐ‌എ) ടെർമിനലിലെ രണ്ടാമത്തെ എയർപോർട്ട് ഹോട്ടലായ ഒറിക്സ് ഗാർഡൻ തുറന്നു..

0
27 views

ദോഹ: ഹമദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് (എച്ച്‌ഐ‌എ) ടെർമിനലിലെ രണ്ടാമത്തെ എയർപോർട്ട് ഹോട്ടലായ ഒറിക്സ് ഗാർഡൻ തുറന്നു. നോർത്ത് പ്ലാസയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇത് യാത്രക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക്, വിശ്രമിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വേദിയാണ്. 100 മുറികളാണ് ഹോട്ടലിൽ ഉള്ളത്.

HIA-യുടെ എയർപോർട്ട് വിപുലീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ നിരവധി ഉദ്യമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒറിക്സ് ഗാർഡൻ ഹോട്ടൽ. ഇത് 2022-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഖത്തറിന് മുന്നോടിയായുള്ള പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള എച്ച്ഐഎയുടെ എയർപോർട്ട് വിപുലീകരണ പദ്ധതിയിൽ ഒരു വിശാലമായ ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ 90-ലധികം ബ്രാൻഡുകൾ, ലോകോത്തര കലാ ശേഖരം, പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം, 10,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഇൻഡോർ ട്രോപ്പിക്കൽ ഗാർഡൻ, 268 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ജലസംവിധാനം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു.