ലോകകപ്പിൽ വരുമാനം നേടാൻ അവസരം..

0
28 views

ഫിഫ ലോകകപ്പ് വേളയിൽ ടാക്സി റൈഡർഷിപ്പിലെ വർധന കണക്കിലെടുത്ത് യൂബറിലും മറ്റ് റൈഡ് ഷെയറിംഗ് ആപ്പുകളിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഗതാഗത മന്ത്രാലയവും സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസിയും (എസ്‌സി) ലഘൂകരിച്ചു.

ഡിസംബർ 20 വരെ യുബറിലോ മറ്റ് റൈഡ് ഷെയറിംഗ് ആപ്പുകളിലോ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഖത്തർ നിവാസികളെ ലിമോസിൻ കമ്പനിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കാർഡിൽ ‘ഡ്രൈവർ’ ആയി നിയുക്തമാക്കിയി രിക്കണമെന്നുമുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് SC അറിയിച്ചു.

21 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 2017-2022 മേക്ക് വാഹനമുള്ള സാധുവായ ഖത്തർ ഐഡിയും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഉള്ള ഖത്തറിൽ താമസിക്കുന്ന പൗരന്മാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും അവരുടെ സ്വകാര്യ കാറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈവർമാരായി യൂബർ ആപ്പിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാമെന്നും അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അവർക്ക് ലാഭകരമായ വരുമാനം നേടാമെന്നും യുബർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.