ഖത്തർ കാലാവസ്ഥാ..

0
69 views

അടുത്ത ആഴ്ചയുടെ പകുതി വരെ 35KT കവിയുന്ന ശക്തമായ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് തുടരുമെന്ന് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇത് പൊടി വീശുന്നതിനും തണുപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. ഈ കാലയളവിൽ കടലിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വസന്തത്തിന്റെ രണ്ടാം മാസമായ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ കാലാവസ്ഥാ സംഗ്രഹത്തിൽ, മാസാവസാനത്തോടെ താപനില അതിവേഗം ഉയരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പകലും രാത്രിയും തമ്മിൽ വലിയ താപനില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ താപനിലയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഇടിവും ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയും സംഭവിച്ചേക്കാം.