അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിച്ച 5 ഡ്രൈവർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

0
0 views

പൊതുനിരത്തിൽ അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിച്ചതിനും ഡ്രിഫ്‌റ്റിങ്ങിനും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും ഖത്തറിൽ അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടുകയും ഡ്രൈവർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

“പൊതുവഴിയിൽ ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇത് പരാമർശിച്ച് ആണ് ട്രാഫിക് പട്രോൾ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ നോർത്ത് ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവർമാർക്കൊപ്പം അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു,” ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് പറഞ്ഞു.