ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ പ്രമോഷനായ ‘ബൈ 2 ഗെറ്റ് 1 ഫ്രീ’ പ്രമോഷൻ ജൂലൈ 1 വരെ എല്ലാ ലുലു ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും പ്രഖ്യാപിച്ചു..

0
93 views

ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ പ്രമോഷനായ ‘ബൈ 2 ഗെറ്റ് 1 ഫ്രീ’ പ്രമോഷൻ ജൂലൈ 1 വരെ എല്ലാ ലുലു ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബാഗുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, എന്നിവയുടേത് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകൾ പങ്കുചേരുന്നതാണ് പ്രൊമോഷൻ.

ലൂയിസ് ഫിലിപ്പ്, ലീ, റാങ്‌ലർ, ക്രോക്‌സ്, സ്‌കെച്ചേഴ്‌സ്, റീബോക്ക്, ആരോ, ഈറ്റൻ, കോർട്ടിജിയാനി, ഡി ബാക്കേഴ്‌സ്, ജോൺ ലൂയിസ്, മാർക്കോ ഡൊണാറ്റെലി, വാൻ ഹ്യൂസൻ, അലൻ സോളി, പീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഒക്‌സംബർഗ്, സീറോ, ലിബർട്ടി, ഡിക്കീസ്, ഡാഷ്, ഹഷ് പപ്പിസ്, ജോസഫ് സീബൽ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ബ്രാൻഡ് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പന്നം സൗജന്യമായി ലഭിക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവസരമുണ്ട്.

100 റിയാൽ വിലയുള്ളതും 250 റിയാൽ വിലയുള്ള ഡയമണ്ട് വൗച്ചറും. കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്‌സിൽ നിന്നുള്ള പർച്ചേസുകൾക്ക് ഈ വൗച്ചറുകൾ റിഡീം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രമോഷന് 2023 ഓഗസ്റ്റ് 22 വരെ എല്ലാ ലുലു ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും സാധുതയുണ്ട്.