ശവ്വാൽ മാസം ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കല നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഔഖാഫ് ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ക്രസൻ്റ് കാഴ്ച കമ്മിറ്റി..

0
86 views

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 8, തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ശവ്വാൽ മാസം ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കല നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഔഖാഫ് ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ക്രസൻ്റ് കാഴ്ച കമ്മിറ്റി രാജ്യത്തെ എല്ലാ മുസ്ലീങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും, മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവർ അവരുടെ സാക്ഷ്യം നൽകാൻ ദഫ്ന ഏരിയയിലെ (ടവർ) ഔഖാഫ്, ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്സ് മന്ത്രാലയത്തിലെ കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.