ഡിസംബർ 1 മുതലുള്ള ഡിസ്കവർ ഖത്തറിലെ ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റീൻ പാക്കേജ് നിരക്കുകളിൽ പ്രകടമായ വർധന.

0
8 views

ദോഹ: ഡിസംബർ 1 മുതലുള്ള ഡിസ്കവർ ഖത്തറിലെ ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റീൻ പാക്കേജ് നിരക്കുകളിൽ പ്രകടമായ വർധന. നിലവിൽ 900 റിയാലിന് താഴെയുള്ള മുറികൾ ലഭ്യമായിടത്താണ് ഡിസംബറിൽ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടാകുന്നത്.

വാക്സീനെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ബാധകമായ 2 ദിന ക്വാറന്റീന് ഒരാൾക്ക് ഒരു റൂമിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചാർജ്ജ് 1101 റിയാൽ ആണ്. ഡിസംബർ 1 മുതൽ 10 വരെ ഡിസ്കവർ ഖത്തർ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ മുറികൾക്കാണ് ഈ നിരക്ക്.

ഡിസംബറിൽ വിമാന ടിക്കറ്റും ഉയരുമെന്നിരിക്കെ ഇത് സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയാവാനുള്ള ആശങ്കയേറുന്നു.