മാര്‍ച്ച് 6 ഞായറാഴ്ച ബാങ്കുകള്‍ക്ക് അവധി…

0
3 views
Alsaad street qatar local news

ദോഹ. മാര്‍ച്ച് 6 ഞായറാഴ്ച (ബാങ്ക് ദിനം പ്രമാണിച്ച് ) ഖത്തറിലെ ബാങ്കുകള്‍ക്കും ഖത്തര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ഖത്തര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.