നിയമലംഘനങ്ങൾ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോമേറ്റഡ് മോണിറ്ററിംഗ് 2023 സെപ്റ്റംബർ 3 മുതൽ ആരംഭിക്കും..

0
36 views

റോഡ് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുക, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ നിയമലംഘനങ്ങൾ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോമേറ്റഡ് മോണിറ്ററിംഗ് 2023 സെപ്റ്റംബർ 3 മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ അറിയിച്ചു. ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിരീക്ഷണ നടപടികൾ 24/7 പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.