അൽ വാസ്മി സീസൺ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 16 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഡിസംബർ 6 വരെ

0
778 views

ദോഹ. അൽ വാസ്മി സീസൺ ഒക്ടോബർ 16 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഡിസംബർ 6 വരെ 52 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് ഖത്തർ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഈ കാലയളവിൽ ദോഹയിലെ താപനില കുറയുന്നു. പകൽസമയത്ത് ഊഷ്മളമായ കാലാവസ്ഥയും രാത്രിയിൽ നേരിയ തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ട്രഫിൾ (സസ്യവും ജെറേനിയവും (അൽയാർവ) പോലുള്ള വിവിധ സസ്യങ്ങൾ വളരുന്ന മഴയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതി നാലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെ അൽ വാസ്മി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.