ലൈസൻസില്ലാതെ കറൻസി വിനിമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

0
156 views

ലൈസൻസില്ലാതെ കറൻസി വിനിമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ഏഷ്യൻ വംശജനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് (സിഐഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏഷ്യൻ കറൻസിക്ക് പകരമായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് പ്രാദേശിക ഖത്തർ കറൻസികൾ കൈപ്പറ്റി കൈവശം വച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. സാമ്പത്തിക രസീതുകളും പണവും ഇയാളുടെ കൈവശം കണ്ടെത്തി. പ്രതിയെ പിടിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.