ഹജ്ജിനായി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് വാക്സിനേഷനുകൾ പ്രധാനമാണെന്ന് പൊതു ജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

0
41 views

ഹജ്ജിനായി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് വാക്സിനേഷനുകൾ പ്രധാനമാണെന്ന് പൊതു ജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നിർബന്ധിതവും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതുമായ വാക്സിനുകളുടെ തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മന്ത്രാലയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെനിംഗോകോക്കൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെതിരായ കൺജഗേറ്റ് ക്വാഡ്രിവാലൻ്റ് (ACWY) വാക്സിൻ 1 വയസ്സും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും നിർബന്ധമായും എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

6-12 മാസം പ്രായമുള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ 2 മാസത്തെ ഇടവേള നൽകി രണ്ട് ഡോസുകളായി നൽകാം. കൂടാതെ, സീസണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ, ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ, കോവിഡ്-19 എന്നിവയ്ക്കുള്ള വാക്സിനുകൾ മന്ത്രാലയം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

6 മാസവും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പ്രമേഹം, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗം, വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലെങ്കോമി, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾക്കുമാണ്.

12 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരോഗ്യവും പ്രതിരോധ ശേഷിയും ആർജിച്ച വ്യക്തികൾ മാത്രം ഈ തീർത്ഥാടനം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. അതിലൂടെ അത്തരം വലിയ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ശാരീരിക സമ്മർദ്ദത്തിനും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ അപകടങ്ങൾക്കും അവരുടെ ശരീരം തയ്യാറാണ്. കൂടാതെ ഇത് കൂട്ടായ പ്രതിരോധ ശേഷിക്കും അത്യാവശ്യമാണ്.