ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ 27 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു..

0
99 views

2023/24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ QAR6.1 ബില്യണിന്റെ (US$1.7 ബില്യൺ) റെക്കോർഡ് ലാഭമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എയർലൈൻ ഗ്രൂപ്പ് 2023/24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ QAR6.1 ബില്യൺ (US$1.7 ബില്യൺ) ചരിത്രപരമായ അറ്റാദായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൊത്തം വരുമാനം QAR81 ബില്ല്യൺ (US$22.2 ബില്യൺ), ഇത് QAR4.7 ബില്യണിന്റെ (യുഎസ് ഡോളർ) വർദ്ധനയാണ്. 1.3 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) – കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആറ് ശതമാനം വർധന.

ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം, നവീകരണം, ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്നിവയിൽ ബിസിനസിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രദ്ധയെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്, മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ ഏകദേശം QAR1.2 ബില്യൺ (US$0.3 ബില്യൺ) വർധിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് 24 ശതമാനം ശക്തമായ EBITDA മാർജിൻ സൃഷ്ടിച്ചു.

2023/24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 40 ദശലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാരെ വഹിച്ച ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എയർലൈൻ ബിസിനസിൻ്റെ ഭാവിക്ക് ശക്തമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 26 ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.